Lourdes Lasa
Trained in Chi-Kung in the school of Tai-chi directed by Juan Gorostidi and Sihatsu in the school of Amigos del SHIATSU in Madrid. Trained in Vipassana meditation directed by Master Dhiravamsa. Who directs the Chi-Kung sessions within the body work program in retreats with Maestro Dhiravamsa in the Basque Country.

Juan Gorostidik zuzendutako tai-chi eskolan formatua, eta sihatsuko formazioa, Madrilgo “escuela de amigos del sihatsu”n. Dhiravamsa maisuarekin formatua Vipassanan. Euskal Herrian Diravamsak egiten dituen erretiroetako gorputz lanarekin lotutako saioak zuzentzen ditu.